Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-04 Stoppdatum 2012-09-04
Mängd (ton): 30,01 Kostnad totalt: 27883
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: