Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-20 Stoppdatum 2012-09-20
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 10764
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: