Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-05 Stoppdatum 2012-10-05
Mängd (ton): 14,38 Kostnad totalt: 19822
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: