Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-29 Stoppdatum 2012-11-29
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 24601
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: