Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-13 Stoppdatum 2012-08-13
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 23749
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: