Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-21 Stoppdatum 2012-05-21
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 19697
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: