Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-09 Stoppdatum 2012-10-09
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt: 9209
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: