Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-29 Stoppdatum 2012-08-29
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 42550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: