Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-12 Stoppdatum 2012-09-12
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2513
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: