Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA TRYTJÄRN, 1074 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-23 Stoppdatum 2012-10-23
Mängd (ton): 5,71 Kostnad totalt: 5741
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: