Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-16 Stoppdatum 2012-08-16
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 14974
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: