Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-10 Stoppdatum 2012-10-10
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 37198
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: