Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLSJÖN, 1129 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-24 Stoppdatum 2012-09-24
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5581
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: