Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-26 Stoppdatum 2012-10-26
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 13408
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: