Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-19 Stoppdatum 2012-09-19
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 71671
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: