Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRNINGEN, 637 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-03 Stoppdatum 2012-09-24
Mängd (ton): 8,89 Kostnad totalt: 12236
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: