Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-01-01 Stoppdatum 2012-12-31
Mängd (ton): 136,00 Kostnad totalt: 68926
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: