Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-28 Stoppdatum 2012-11-28
Mängd (ton): 30,01 Kostnad totalt: 29537
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: