Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 23, 9_23 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-01 Stoppdatum 2012-04-30
Mängd (ton): 17,10 Kostnad totalt: 70196
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: