Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 25, 9_25 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-01 Stoppdatum 2012-04-30
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt: 22167
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: