Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stormossetjärnen, 656291 142644 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-25 Stoppdatum 2013-06-25
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 5882
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: