Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skiren, 652228 143621 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-17 Stoppdatum 2013-06-17
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 8401
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: