Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-24 Stoppdatum 2013-05-24
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 14497
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: