Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-25 Stoppdatum 2013-06-25
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: