Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Porrtjärnen, 656154 142255 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-25 Stoppdatum 2013-06-25
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 1178
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: