Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjöunge, 655915 142717 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-25 Stoppdatum 2013-06-25
Mängd (ton): 1,48 Kostnad totalt: 1219
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: