Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ölen, 656337 142505 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-24 Stoppdatum 2013-05-24
Mängd (ton): 55,94 Kostnad totalt: 48268
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: