Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-24 Stoppdatum 2013-06-24
Mängd (ton): 27,03 Kostnad totalt: 22268
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: