Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656707 141784 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-24 Stoppdatum 2013-06-24
Mängd (ton): 9,94 Kostnad totalt: 8197
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: