Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-28 Stoppdatum 2013-05-28
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 7528
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: