Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-28 Stoppdatum 2013-05-28
Mängd (ton): 40,15 Kostnad totalt: 43178
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: