Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Murstenstjärn, 657688 144455 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-29 Stoppdatum 2013-06-29
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2101
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: