Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-26 Stoppdatum 2013-06-26
Mängd (ton): 21,49 Kostnad totalt: 23111
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: