Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljugaren, 659177 143612 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-26 Stoppdatum 2013-06-26
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: