Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartjärn, 659543 143036 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-26 Stoppdatum 2013-06-26
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 7148
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: