Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660286 142707 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-27 Stoppdatum 2013-06-27
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2101
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: