Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hultsjön, 654461 146430 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-16 Stoppdatum 2013-06-16
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 4166
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: