Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön, 653852 148522 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-16 Stoppdatum 2013-06-16
Mängd (ton): 14,03 Kostnad totalt: 11460
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: