Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bjurtjärn, 662087 144923 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-28 Stoppdatum 2013-06-28
Mängd (ton): 28,05 Kostnad totalt: 22693
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: