Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nordsjön, 664437 144055 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-01 Stoppdatum 2013-07-01
Mängd (ton): 32,13 Kostnad totalt: 25994
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: