Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Silken, 665183 143872 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-14 Stoppdatum 2013-06-14
Mängd (ton): 18,09 Kostnad totalt: 15593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: