Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Klampen, 660720 144072 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-27 Stoppdatum 2013-06-27
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 1238
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: