Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vasselsjön, 661456 143994 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-04 Stoppdatum 2013-06-04
Mängd (ton): 39,03 Kostnad totalt: 33643
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: