Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Hällsjön, 662328 143672 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-05 Stoppdatum 2013-06-05
Mängd (ton): 15,13 Kostnad totalt: 13042
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: