Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-30 Stoppdatum 2013-06-30
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 24263
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: