Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-10 Stoppdatum 2013-06-11
Mängd (ton): 45,69 Kostnad totalt: 39102
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: