Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Korslången, 664063 146710 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-12 Stoppdatum 2013-06-12
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 11981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: