Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-10 Stoppdatum 2013-06-10
Mängd (ton): 11,22 Kostnad totalt: 9602
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: