Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Brunnsjön, 660999 145995 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-02 Stoppdatum 2013-07-02
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 8622
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: