Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Garphyttedammen, 661956 145786 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-28 Stoppdatum 2013-06-28
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 572
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: